Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAM systémy v obrábění

Cíle předmětu

Cíle předmětu jsou shrnutí pojmů, obecných zákonitostí, postupů a informací potřebných pro technology pracující v CAM systému, seznámení studentů se základními principy programování CNC obráběcích stojů, s možnostmi a platnění CAD/CAM systému v praxi a základními postupy výroby součásti pomocí CAD/CAM systémů. Studenti si osvojí práci v konkrétním CAM systému (jež je vyučován na katedře obrábění a montáže), ale také se dozví, jakým způsobem se obecně postupuje v jakémkoli jiném CAM systému.

Povinná literatura

[1] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na:http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací.
[2] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5.
[3] SADÍLEK, M. Týmová cvičení z předmětu CAD/CAM systémy v obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2011, 39 s., 9 příloh. Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
[4] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace.
[5] SADÍLEK, M. ; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací.
[6] http://www.sonetech.cz/ - www stránka producenta CAD/CAM systému Mastercam.
[7] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.

Doporučená literatura

[1] KURIC, Ivan; KOŠTURIAK Ján; JANÁČ, Alexander; PETERKA Josef; MARCINČIN Josef: Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilinská univerzita v Žilině, 2004. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
[2] POPPEOVÁ, V; Čuboňová N.; Uríček, J.; Kuminčáková, D. Automatizácia strojárskéj výroby. Žilinská univerzita v Žilině, 2002, 230 s. ISBN 80-8070-009-5.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0523/04
Zkratka CAM
Název předmětu česky CAM systémy v obrábění
Název předmětu anglicky CAM Systems in Machining
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.