Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metrologie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je rozvinout vědomosti ze základů metrologie, seznámit se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinout a prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Statisticky vyhodnotit naměřená data - vyjádření nejistot měření, výsledku měření. Čtení dílenských výkresů z pohledu kontroly strojní součástky.

Elektronické kurzy v LMS

Povinná literatura

PETŘKOVSKÁ, L., ČEPOVÁ, L. Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TUO, 2011, 101 s., ISBN: 978-80-248-2723-0. Dostupne na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf
TICHÁ, Š. Strojírenská metrologie část 1, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 110 s., ISBN: 80-248-0671-1. Dostupne na: http://books.fs.vsb.cz/StrojMetro/strojirenska-metrologie.pdf
TICHÁ, Š., ADAMEC, J. Návody do cvičení z předmětu Strojírenská metrologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 90 s., ISBN:978-80-248-1916-7. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/studijni-literatura/NAVODY-DO-CVICENI-Z-PREDMETU-strojirenska-metrologie.pdf

Doporučená literatura

PERNIKÁŘ, J., TYKAL, M., VAČKÁŘ, J. Jakost a metrologie. Část metrologie.1.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001, ISBN 80-214-1997-0.
ČECH, J., PERNIKÁŘ, J., PODANÝ, K. Strojírenská metrologie I. 5.vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2009, ISBN 978-80-214-4.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-2004/01
Zkratka Met
Název předmětu česky Metrologie
Název předmětu anglicky Metrology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.