Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenské technologie

Cíle předmětu

Strojírenské technologie patří mezi základní předměty technického vzdělání ve všech stupních studia. Zahrnuje rozšířené základy čtení výkresové a výrobní dokumentace, technologie obrábění, metrologie a montáže pro pochopení konstrukce výrobků ve vztahu k technologickým aspektům a pro získání nejzákladnější představy o výrobních technologiích součástí, o základních metodách kontroly a měření strojních součástí a o metodách montáže strojů a zařízení.

Povinná literatura

BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1.
ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/erasmus/Technology-of-Machining-and-CAM-Systems.pdf
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/346/cs/studium/erasmus/Engineering-Metrology-and-Assembly.pdf

Doporučená literatura

BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 150 s. ISBN 80-248-0237-6.
ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5.
http://homel.vsb.cz/~cep77


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-2005/01
Zkratka StrTech
Název předmětu česky Strojírenské technologie
Název předmětu anglicky Engineering Technologies
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.