Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenská metrologie

Cíle předmětu

Studenti se v tomto předmětu naučí základním metrologickým dovednostem a rozvinou vědomosti ze základů metrologie, seznámí se se základním právním dokumentem v oblasti metrologie - Zákon o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Rozvinou a dokážou prakticky aplikovat poznatky z kontroly základních parametrů strojních součástí na konkrétních úlohách. Naučí se statisticky vyhodnotit naměřená data, vyjádřit nejistoty měření a výsledků měření.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz pod číslem a verzí předmětu.

Povinná literatura

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojírenská metrologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 101 s. ISBN 978-80-248-2723-0. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf
TICHÁ Šárka. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.

Doporučená literatura

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf
ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3002/01
Zkratka StrMet
Název předmětu česky Strojírenská metrologie
Název předmětu anglicky Engineering Metrolgy
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.