Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Obrábění

Cíle předmětu

Cíle předmětu jsou zaměřeny na rozšíření znalostí v oblasti jednotlivých technologiích obrábění, jako jsou: soustružení, frézování, vrtání, broušení, hoblování, obrážení, vysoce přesné metody obrábění a progresivní metody obrábění.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

[1]SADILEK, M.; DUBSKÝ, J.; Obrábění I – Výběr přednášek. 2015. VŠB – TU Ostrava, 137 s., ISBN 978-80-246-3857-1 .
[2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8.
[3] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1.
[4] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 1.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 84 s. ISBN 80-7078-436-9.
[5] BRYCHTA J. Obrábění – návody do cvičení – 2.část. VŠB-TU Ostrava, 1998, I. vydání. 120 s. ISBN 80-7078-470-9.
[6] NESLUŠAN, M.; TUREK, S.; BRYCHTA, J.; ČEP, R.; TABAČEK M.. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina: EDIS Žilina. 2007, 243s. ISBN 978-80-8070-711-8 .
[7] VASILKO, K.; MARCINČIN-NOVÁK, J.; HAVRILA, M. Výrobné inžinierstvo. Prešov: FVT TU Košice v Prešove, 2003, 424 s. ISBN 80-7099-995-0 .
[9] BRYCHTA J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění. E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů. 2007. Ediční středisko VŠB – TUO, 251 s. ISBN 978-80-248-1505-3 .

Doporučená literatura

[1] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984.
[2] VASILKO, Karol. Nové materiály a technologie ich spracovania. Bratislava, ALFA 1990.
[3] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3003/01
Zkratka OBR
Název předmětu česky Obrábění
Název předmětu anglicky Machining
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.