Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování obráběcích strojů

Cíle předmětu

Posluchač se seznámí s řídicími systémy NC strojů a technologickými možnostmi těchto obráběcích strojů. Naučí se ručně programovat NC stroje, dále se naučí přímé programování CNC systémů. Po absolvování předmětu bude schopen samostatně sestavit programy pro NC/CNC obráběcí stroje, seřizovat nástroje a ovládat CNC systémy i obráběcí stroje.

E-learning

lms.vsb.cz

Povinná literatura

Josef, BRYCHTA; Andrej, CZÁN; Robert, ČEP; Jiří, KRATOCHVÍL; Jana, PETRŮ;
Marek, SADÍLEK; Dana, STANČEKOVÁ; Tomáš, ZLÁMAL: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3522-8. (http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf)
ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p.
ADAMEC, Jaromír, TICHÁ, Šárka. Programování CNC systému EMCOTRONIC TM-02-soustružení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 105 s. ISBN 978-80-248-1915-0
ADAMEC, Jaromír; TICHÁ, Šárka. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TM02-Frézování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 64 s. ISBN 80-7078-301-X

Doporučená literatura

VLACH Bohumil. Technologie obrábění na číslicově řízených strojích, SNTL Praha, 1978, 360 s.
JANDEČKA, Karel; ČESÁNEK, Jiří; KOŽMÍN, Pavel. Programování NC strojů. Plzeň: ZČU Plzeň, 2000. 159 s. ISBN 80-7882-692-4 


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3004/01
Zkratka POS
Název předmětu česky Programování obráběcích strojů
Název předmětu anglicky Programming Machine Tools
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.