Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Moderní strojírenské technologie

Cíle předmětu

Při absolvování tohoto předmětu prohloubíte své znalosti v oblastech obrábění, metrologie a montáže. Dokážete klasifikovat jednotlivé způsoby obrábění a tvořit technologické postupy, měřit základní strojařské parametry a veličiny a orientovat se v jednoduché montáži.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Technologie II 1. díl (PDF, 3 MiB)
Technologie II 2. díl (PDF, 27 MiB)

E-learning

Studijní materiály umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

[1] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 1. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
[2] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II - 2. díl. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1.
[3] BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Návody do praktických cvičení z Technologie II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2147-4. 88 s.
[4] http://homel.vsb.cz/~cep77
[5]SANDVIK Coromant. Modern Metal Cutting- A Practical Handbook. Sandviken: AB Sandvik Coromant, 1994, ISBN 91-9722-0-3

Doporučená literatura

[1] BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s.
[2] ČEP, R.; PETRŮ, J. Experimentální metody v obrábění, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011, 146 s. ISBN 978-80-248-2533-5


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3007/01
Zkratka MST
Název předmětu česky Moderní strojírenské technologie
Název předmětu anglicky Moderní strojírenské technologie
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.