Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy aditivních technologií

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do aditivních technologií a terminologie používaná v této strojírenské oblasti. Studenti se seznámí s principem technologie, naučí se volit správný technologický postup s ohledem na volbu materiálů a materiálové vlastnosti. Cílem předmětu je naučit studenty nové technologicko-konstrukční zásady a správně volit dokončovací operace obráběním, svařování a technologii povrchových úprav.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Povinná literatura

Pagáč, M. a kol. Aditivní technologie. Skriptum. Ostrava. 2020.

Doporučená literatura

GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200  .
REDWOOD, B., SCH'OFFE, F., GARRET, B. The 3D Printing Handbook. Technologies, design and applications. Amsterdam, 2017. 293 p. ISBN 978-90-827485-0-5  .
MICHAEL, P., JACKSON, B., HARIA., R. The Free Beginner´s guide to 3D Printing: History of 3D Printing. 3D Printing Industry. Dostupné on-line: https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-3008/02
Zkratka ZAT
Název předmětu česky Základy aditivních technologií
Název předmětu anglicky Basics of additive technologies
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.