Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

3D skenování a reverzní inženýrství

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologií 3D skenování a využitím naskenovaných dat v technických aplikacích a reverzním inženýringu s ohledem na moderní trendy, které spočívají v metrologickém využití, pokročilém modelování a využití dat pro 3D tisk.
Studenti se prakticky seznámí s laserovými skenery, průběhem skenování a přípravou na něj, zpracováním dat a modelováním na základě naskenovaných vstupů.
Uvedené informace, zkušenosti a infrastrukturu mohou studenti dále použít pro tvorbu diplomových prací v magisterském studiu nebo dizertační práce v doktorském studiu.
Student bude schopen:
• připravit si objekt a zařízení pro skenování,
• naskenovat jednoduché díly a zpracovat naskenovaná data,
• pracovat s polygony, chápat jejich funkci a upravovat je,
• realizovat základy reverzního inženýringu a modelování,
• porovnávat naměřená data a vytvořit měřicí protokol.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

Luhmann T., Robson S, Kyle S., Boehm J. Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. Gruyter, Walter de GmbH, c2019, 459 p. ISBN 3110607247 .

Doporučená literatura

Chen T., New 3D Scanning Techniques for Complex Scenes. VDM Verlag, c2009, 108 p. ISBN 3639206568 .


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-3009/02
Zkratka SaRI
Název předmětu česky 3D skenování a reverzní inženýrství
Název předmětu anglicky 3D scanning and reverse engineering
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.