Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Topologická optimalizace I.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými konstrukčními nástroji, kterými lze optimalizovat tvary navrhovaných součástí z hlediska úspory hmotnosti se zachováním požadovaných mechanických vlastností. Studenti budou vedeni k rozvoji kostrukčního myšlení s ohledem na moderní trendy spočívající ve využití topologické optimalizace, návrhu bionických konstrukcí a mitkroprutových struktur.
Uvedené informace, zkušenosti a infrastrukturu mohou studenti dále použít pro tvorbu diplomových prací v magisterském studiu nebo dizertační práce v doktorském studiu.

Student bude schopen:
• navrhnout a vymodelovat prototypovou součást určenou k výrobě 3D tiskem,
• ovládat nástroje pro topologickou optimalizaci,
• optimalizovat model s ohledem na technologické možnosti 3D tiskáren,
• ovládat profesionální SW nástroje (Altair Inspire, Autodesk Inventor Professional).

Elektronické studijní opory

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200 .
REDWOOD, B., SCH'OFFE, F., GARRET, B. The 3D Printing Handbook. Technologies, design, and applications. Amsterdam, 2017. 293 p. ISBN 978-90-827485-0-5 .
MICHAEL, P., JACKSON, B., HARIA., R. The Free Beginner´s guide to 3D Printing: History of 3D Printing. 3D Printing Industry. Dostupné online: https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide.

Doporučená literatura

Virta, Mikael. The Capabilities of the Fused Deposition Modeling Machine Ultimakes and its Adjusting for the Bio-medical Research Purposes. Master of Science Thesis. Examiner: Minna Kellomäko. 2013. 107 p. Faculty of Engineering Sciences. Tampere University of Technology.
WOHLERS, T., GORNET, T. History of additive manufacturing. Wohlers Report. 2014. Wohler Associates.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3012/01
Zkratka TOptI
Název předmětu česky Topologická optimalizace I.
Název předmětu anglicky Topological optimization I.
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.