Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Postprocessing v aditivních technologiích

Cíle předmětu

Cílem předmět je seznámit studenty s postprocesními úpravami 3D tištěných modelů z kovových, polymerních a kompozitních materiálů. Konkrétně se bude jednat o možnosti obrábění a broušení funkčních ploch, svařování, lakování, barvení, lepení a omílání. Student získá přehled o dokončovacích technologiích, které mají vliv na kvalitu a vzhled tištěných prototypů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Povinná literatura

MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů, VŠB, Ostava, 1995.
MOHYLA, M.: Strojírenské materiály I., VŠB, Ostrava, 1994.
Shengqiang Yang, Shichun Yang and Hang Gao. Surface Finishing Technology and Surface Engineering. 450 p. 2008. ISBN 9780878493685 

Doporučená literatura

KRISTOFORY, F.; VÍTEK, J.; a kol. Kurz galvanizérů 1. Učební texty a návody do cvičení, 1. vyd. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1996, 144 s.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-3015/01
Zkratka PAT
Název předmětu česky Postprocessing v aditivních technologiích
Název předmětu anglicky Postprocessing in additive technologies
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.