Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce a výroba nástrojů

Cíle předmětu

Studenti se seznámí se zásadami konstruování speciálních obráběcích nástrojů. Osvojí si základy výpočtu výchozího povrchu nástroje, kontroly řezné geometrie a návrhu dalších konstrukčních prvků nástroje. V průběhu praktických prací si prohloubí znalosti spojené s technologickými postupy výroby nástroje a s podmínkami jeho údržby.

Povinná literatura

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1986, 215 s.
ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha, SNTL, 1986, 464 s.
MRKVICA, M. Přípravky a obráběcí nástroje - I.díl. Řezné nástroje. 4. vydání,
Ostrava, VŠB-TU Ostrava,2015, 192 s. ISBN 978-80-248-3775-8.
MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů - 1.část, 3. vydání, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2016, 148 s. ISBN 978-80-248-3936-3.
MRKVICA, I., ADAMEC, J. Týmová scičení z předmětu Speciální technologie v obrábění. Dostupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
MRKVICA, I. Současné trendy v obrábění ozubených kol. Doastupné z: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
AB SANVIK COROMANT. Modern Metal Cutting. Sandviken: Sandvik Coromant, Technical Editorial dept., 1994. ISBN 91-972299-0-3.
KLINGELNBERG, J. Bevel Gear,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016, 328 p. ISBN 978-3-662-43892-3.
BAUSCH, T. Innovative Zahnradfertigung, Renningen, expert verlag, 2006, 778 S. ISBN 978-3-8169-1871-4 .

Doporučená literatura

MRKVICA, I. Inovace odvalovacího frézování využitím progresivních nástrojových materiálů. 1. vydání, Fakulta výrobních technologií a mangementu, UJEP Ústí nad Labem, 2010, 62 s. ISBN 978-80-7414-294-9 .
MRKVICA, I.Speciální technologie - Výroba ozubených kol I. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0.
MRKVICA, I. Speciální technologie - Vároba ozubených kol II. 1. vydání, VŠB-TU Ostrava, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4.
DAVIS, J.R. Tools Materials. ASM Specialy Handbook. ASM International,
Materials Park, 2 nd. ed. Ohio: 1998, 501 p. ISBN 0-8170-545-1.
KALPAKJIAN, S. Manufacturing enginering and technology. Addison – Wesley, Publishing Copany, Inc. 1989. 1199 s.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-5001/01
Zkratka KVN
Název předmětu česky Konstrukce a výroba nástrojů
Název předmětu anglicky Tools Construction and Production
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica