Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Speciální a experimentální metody v obrábění

Cíle předmětu

Experimentální a speciální metody obrábění navazují na předměty Teorie obrábění, Konstrukce a výroba nástrojů a CAM systémy v obrábění prováděním praktických experimentů měřením na obráběcích strojích, k tomu účelu zkonstruovaných měřicích aparaturách a pomůckách. Studenti absolvují jak teoretický výklad jednotlivých úloh, tak jejich praktické provedení v laboratořích katedry 346, včetně zpracování výsledků formou programů.

E-learning

Student nalezne veškeré studijní materiály včetně zkušebního testu na odkaze:
http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=197.

Povinná literatura

ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory.
NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
CHIILDS, T., MAEKAWA, K., OBIKAWA, T., YAMANE, Y. Metal Machining - Theory and applications. 1. vyd. London: ARNOLD, 2000. 408 s. ISBN 0-340-69159-X .

Doporučená literatura

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s.
KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2 , s. 213.
BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s.
MÁDL, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-5004/01
Zkratka SEMO
Název předmětu česky Speciální a experimentální metody v obrábění
Název předmětu anglicky Special and Experimental Methods in Machining
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.