Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukce a výroba přípravků

Cíle předmětu

Student se po ukončení předmětu bude orientovat v problematice konstruování speciálních obráběcích přípravků. Seznámí se se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, s možnostmi zabezpečení požadované přesnosti výroby prostřednictvím přípravků a s prostředky, které může použít pro upínání. Praktickým ověřením získaných vědomostí je vypracování vlastního projektu přípravku pro obrábění konkrétní součásti.

E-learning

BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .

Povinná literatura

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. 3. vydání, Ostrava: VŠB Ostrava, 2015, 182 s. ISBN 978-80-248-3776-5.
CHVÁLA, B., VOTAVA, J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988, 275 s.
STEPHENSON, D.A., AGAPIOU, J.S. Metal Cutting Theory and Practise, Third edition, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2016, 947 p. ISBN 978-1-4665-8753-3.
KLOCKE, F. Fertigungsverfahren 1 - Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide, 9. Auflage, Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2018, 682 S. ISBN 978-3-662-54206-4.
SHAW, M. C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0-19-514206-3.

Doporučená literatura

KALPAKJIAN, S. Manufacturing enginering and technology. Addison – Wesley, Publishing Copany, Inc. 1989. 1199 s.
BRYCHTA, J., ČEP, R., SADÍLEK, M., PETŘKOVSKÁ, L., NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:<http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/NSPO/>. ISBN 978-80-248-1505-3 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-5006/01
Zkratka KVP
Název předmětu česky Konstrukce a výroba přípravků
Název předmětu anglicky Construction and Production of Fixtures
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica