Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nekonvenční metody obrábění

Cíle předmětu

Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže (Technologie obrábění, Obrábění, CAM systémy v obrábění, Počítačová podpora obrábění), Teorie obrábění, Nástroje, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní znalosti v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění. V rámci výuky budou mít studenti možnost rozšířit své poznatky o praktické ukázky vybraných nekonvenčních technologií obrábění v prostorách VŠB - TUO. Konkrétně se jedná o EDM - elektroerozivní technologii obrábění, WJM - technologii obrábění vodním paprskem a obrábění laserem. Vše bude realizováno formou praktických úloh a ukázek ve výuce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

1-Přednáška_NMO-úvod (PDF, 891 KiB)

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

[1] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8.
[2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1.
[3] RAŠA, J.; POKORNÝ, P. GABRIEL, V.: Strojírenská technologie 3, 2 díl. - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, Fyzikální technologie obrábění. 2001, Scientia, spol. s. r. o. Praha, ISBN 80-7183-227-8.
[4] MAŇKOVÁ, I.: Progresívne technologie, Technická univerzita Košice, Vienala, Košice, 2000, ISBN 80-7099-430-4 .
[5] MIČIETOVÁ, A. Nekonvenčné metódy obrábania. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 2001, 376 s. ISBN 80-7100-853-2 .
[6] EL-HOFY, H. Advanced Machining Processes – Nontraditional and Hybrid Machining Processes. The McGraw-Hill Companies, 2005,ISBN 0-07-145334-2.
[7] BRYCHTA J.; SADÍLEK, M.; ČEP, R.; PETRŮ, J. Progresivní metody v obrábění. Katedra obrábění a montáže, VŠB – TU Ostrava, 2012, 144 s., ISBN 978-80-248-2513-7. Součástí této výukové opory je 10 videí a 4 animace.
[8] McGEOUGH, J. A. Advanced Methods of Machining. Chapman and Hall, London, 1988, 1.ed.

Doporučená literatura

[1] MORÁVEK,R. Nekonvenční metody obrábění. Plzeň, ZČU 1994.
[2] MIKOVEC, M.: Obrábění materiálů s velkou tvrdostí a pevností, SNTL Praha 1982, 196 stran.
[3] HUMÁR, A.: Technologie I, Technologie obrábění – 3. část, Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní program, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2005.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-5012/02
Zkratka NMO
Název předmětu česky Nekonvenční metody obrábění
Název předmětu anglicky Unconventional Methods of Machining
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.