Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAM systémy v obrábění

Cíle předmětu

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro první ročník navazujícího magisterského studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblasti tvorby technologických postupů a programování NC/CNC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů - CAM systémů. Označované také CAD/CAM systémy. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAM systémů v praxi a se základními postupy výroby součásti pomocí CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAM systémů pro 2.5osé frézování, vrtání, vyvrtávání a závitování, 2osé soustružení a víceosé soustružení-tedy soustružení s poháněnými nástroji. Obsah předmětu zahrnuje práci při tvorbě technologického postupu (řídícího programu) v CAM systému, obsahující: tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, výběru, vložení, úpravu a nastavení upínacích přípravků, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, simulaci obrábění, tvorby průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje.
V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky obrábění daných dílů v laboratoří CNC obrábění katedry na frézovacím centru a soustružnickém centru. Zde si ověří správnost zhotoveného NC programu. Ukázka se bude skládat z: nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu a vlastní obrábění.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

[1] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5.
[2] SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na:http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací.
[3] SADÍLEK, M. Týmová cvičení z předmětu CAD/CAM systémy v obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2011, 39 s., 9 příloh. Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
[4] SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace.
[5] SADÍLEK, M. ; Kosař F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor je také 18 animací.
[6]http://www.mastercam.com - stránka výrobce CAD/CAM systému Mastercam.
[7] Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.
[8] APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7.

Doporučená literatura

[1] Řešené příklady dostupné na PC po instalaci CAM systému v adresáři, kde je nainstalován Mastercam.
[2] Přírůčky obrábění, katalogy řezných nástrojů a navigátory výběru řezných nástrojů dostupné z webových stránek výrobců řezných nástrojů (SANDVIK, SECO, ISCAR, PRAMET TOOLS).
[3] KURIC, I.; KOŠTURIAK J.; JANÁČ, A.; PETERKA J.; MARCINČIN J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilinská univerzita v Žilině, 2004. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
[4] POPPEOVÁ, V; ČUBOŇOVÁ N.; URÍČEK, J.; KUMINČÁKOVÁ, D. Automatizácia strojárskéj výroby. Žilinská univerzita v Žilině, 2002, 230 s. ISBN 80-8070-009-5.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-5013/02
Zkratka CAM
Název předmětu česky CAM systémy v obrábění
Název předmětu anglicky CAM Systems in Machining
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.