Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie a technologie obrábění

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je naučit se aplikovat praktické a teoretické poznatky, zejména ve výzkumné a vědecké činnosti.
- aplikovat fyzikální principy obrábění
- interpretovat experimentální metody v analýze obráběcích procesů
- zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu
- navrhnout a realizovat experimentální a výpočetní pracoviště

Povinná literatura

BRYCHTA, Josef; SADÍLEK, Marek; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Progresivní metody v obrábění. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 144 s. ISBN 978-80-248-2513-7. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/Progresivni_metody_v_obrabeni_FINAL.pdf
NELUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.
VASILKO, Karol. Analytická teória trieskového obrábania. Prešov : COFIN Prešov, 2007. 338 s. ISBN 978–80–8073–759–7.
HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. Brno : MM Publishing Praha, 2008, 235 s. ISBN 978–80–254–2250–2.
SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0–19–514206–3.

Doporučená literatura

HAVRILA, M.; ZAJAC, J.; BRYCHTA, J.; JURKO, J. Top trendy v obrábaní, I. časť – Obrábané materiály. Žilina : Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 193 s. ISBN 80–968954–2–7.
ZAJAC, Jozef; JURKO, Jozef; ČEP, Robert. Top trendy v obrábaní, II. časť – Nástrojové materiály. Žilina : Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 193 s. ISBN 80–968954–2–7.
VASILKO, Karol; HAVRILA, Michal; MARCINCIN-NOVÁK, Jozef; MÁDL, Jan; ZAJAC, Jozef. Top trendy v obrábaní, III. časť – Technologie obrábění. Žilina : Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 214 s. ISBN 80–968954–2–7.
BRYCHTA, Josef; CZÁN, Andrej; ČEP, Robert; KRATOCHVÍL, Jiří; PETRŮ, Jana; SADÍLEK, Marek; STANČEKOVÁ, Dana; ZLÁMAL, Tomáš. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2014, 170 s. ISBN 978-80-248-3522-8. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-9001/01
Zkratka TaTO
Název předmětu česky Teorie a technologie obrábění
Název předmětu anglicky Theory and Technology of Machining
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.