Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Počítačová podpora procesu obrábění

Cíle předmětu

Cílem předmětu je výuka řízení počítačem číslicově řízených obráběcích strojů se zaměřením na způsob programování s využitím CAD/CAM systémů, tedy systémů využívající počítačovou podporu výroby. Dále pak využití speciálních softwarů pro podporu procesu výroby (správa nástrojů a jejich upínačů, upínacích přípravků, a další). Obsahem předmětu je prohloubení zákonitostí, postupů a informací týkajících se CAD/CAM systému. Obsah kurzu zahrnuje rozšíření znalostí programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3osého frézování, pokročilou simulace a verifikace, dále pak zahrnuje víceosé obrábění, (programování 4osé soustružení, soustružení s poháněnými nástroji, 3+2osé frézování – tzv. indexované frézování a programování 5osé plynulé) tvorbu vlastního nástroje a jeho upínače, generování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj a možnosti editace NC kódu, a sestavení a editace potřebné průvodní dokumentace nutné pro výrobu.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Povinná literatura

SADÍLEK, M.; SADÍLKOVÁ Z. Počítačová podpora procesu obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2012, 100 s., Dostupné na:http://vyuka.fs.vsb.cz/. Součástí této výukové opory je také 14 animací.
SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5.
SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. Součástí těchto výukových opor jsou také animace.
SADÍLEK, M.; KOSAŘ, F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html.
Elektronická podpora dostupná na serveru kat 346: výukové opory, studijní verze softwaru, manuály, příklady a další.
APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7.

Doporučená literatura

Řešené příklady dostupné na PC po instalaci CAM systému v adresáři, kde je nainstalován Mastercam.
Přírůčky obrábění, katalogy řezných nástrojů a navigátory výběru řezných nástrojů dostupné z webových stránek výrobců řezných nástrojů (SANDVIK, SECO, ISCAR, PRAMET TOOLS).
http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění.
SOLIDCAM. Průvodce uživatele modulem souvislého víceosého frézování, SolidCAM + SolidWorks, 1995-2008, s 241.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-9004/02
Zkratka PPPO
Název předmětu česky Počítačová podpora procesu obrábění
Název předmětu anglicky Computer Support of Machining Process
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.