Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strojírenská metrologie a technická měření

Cíle předmětu

Předmět je zaměřen na vědecké principy strojírenské metrologie v technické a legislativní oblasti. Absolvent bude schopen samostatně aplikovat a vyvíjet měřicí metody, včetně jejich vyhodnocení ve své vědecké práci.

Povinná literatura

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojírenská metrologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 101 s. ISBN 978-80-248-2723-0. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf
DOVICA M. a kol.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0.
HUMIENNY, Z., OSANNA, P. H., TAMRE, M., WECKENMANN, L. BLUNT., JAKUBIEC, W.: Geometrical product specifications. Course for Technical Universities, Warszawa, 2001.
CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008.
DRBUL, Mário; ŠAJGALÍK, Michal; ŠEMCER, Ján; CZÁNOVÁ, Tatiana; PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina : Ediční středisko ŽU v Žiline, 2014, 115 s. ISBN 978-80-89276-45-5 . Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/metrologie.pdf

Doporučená literatura

ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf
PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-9005/02
Zkratka SMaTM
Název předmětu česky Strojírenská metrologie a technická měření
Název předmětu anglicky Engineering Metrology and Technical Measurements
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.