Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování mechatronických systémů

Cíle předmětu

Cílem předměttu je, aby si studenti vyzkoušeli navržení a realizování mechatronického systému se zamšřením na robotiku, případně jiné oblasti. V rámci cvičení provedou výpočet a vytvoření modelu mechatronického subsystému.

Povinná literatura

MOSTÝN, V. Mechatronika. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2000. 68s. ISBN 80-7078-734-1.
MOSTÝN, V. - SKAŘUPA, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vydání, Košice: Edice vědecké a odborné literatury – strojní fakulta TU v Košicích, 2001, 150 stran; ISBN 80-88922-35-6 .

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TUO, Ostrava: 2004, 144 s. ISBN 80-248-0626-6.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0009/02
Zkratka PMS
Název předmětu česky Projektování mechatronických systémů
Název předmětu anglicky Mechatronic Systems Projection
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.