Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD I

Cíle předmětu

Vytvářet modely strojních součástí a sestav.
Vytvářet modely mechanismů.
Připravit podklady pro výrobní dokumentaci.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

CAD I (PDF, 347 KiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Doporučená literatura



Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0303/03
Zkratka CAD I
Název předmětu česky CAD I
Název předmětu anglicky Computer aided design I
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.