Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD I

Cíle předmětu

Vytvářet modely strojních součástí a sestav.
Vytvářet modely mechanismů.
Připravit podklady pro výrobní dokumentaci.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Výukové materiály pro cvičení jsou dostupné v Moodlu

Povinná literatura

http://robot.vsb.cz/CAD1/CAD1.htm
http://robot.vsb.cz/elekskripta/domes/nova/Priklady_Wildfire.htm
Randy H. Shih. Parametric Modeling with Creo Parametric 2.0. SDC PUBLICATIONS, 2013. ISBN: 978-1-58503-818-3 

Doporučená literatura

lms.vsb.cz
http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=10325
Michael J. Rider. Designing with Creo Parametric 2.0. SDC PUBLICATIONS, 2013. ISBN: 978-1-58503-827-5 


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0303/04
Zkratka CAD I
Název předmětu česky CAD I
Název předmětu anglicky Computer aided design I
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.