Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechatronické systémy

Cíle předmětu

Charakterizovat způsob návrhu konstrukce a aplikace mechatronických systémů, průmyslových a servisních robotů. Analyzovat požadavky. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

NOVÁK, P.: Průmyslové řídicí systémy. (skriptum), 2000, (2005 druhé vydání) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.
Skařupa, J. - Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání, Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatúry – Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice,

Doporučená literatura

NOVÁK,P. NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy I, II.(skriptum), 2012, 2013, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava,
Kolíbal, Z. a kol. Roboty a robotizované výrobní technologie. VUT v Brně- nakladatelství VUTIUM 2016, ýáý s., ISBN 978-80-214-4828-5
Valášek, M. a kol.: Mechatronika. Praha, ČVUT 1996
Gmiterko, A.: Mechatronika. Košice, Emilena tlačiareň 2004
T.Kenjo.,A.Sugawara .: Stepping motors and their microprocessor controls. Second editi-on.Clarendon press,Oxford 2000.
W.H.Yeadon,A.W.Yeadon.:Handbook of Small Electric Motors. McGraw Hill, 2004
Ueha,Tomikawa, Kurosawa,Nakamura.:Ultrasonic motors - Theory and Applications.
www.maxonmotor.com
Lms.vsb.cz - adresa s podklady pro daný předmět


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0334/01
Zkratka MTSys
Název předmětu česky Mechatronické systémy
Název předmětu anglicky Mechatronic Systems
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák