Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektová dokumentace s podporou CAx systémů

Cíle předmětu

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace s podporou různých CAx systémů.
Vytvářet výkresy strojních součástí a sestav.
Vytvářet výkresy mechanismů.
Připravit podklady pro výrobní dokumentaci.

E-learning

Pro výuku je využíván e-learningový nástroj Moodle.

Povinná literatura

ČSN 01 6910 [i]Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.[/i] Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 36 s.

KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0345/01
Zkratka PDsPCAxS
Název předmětu česky Projektová dokumentace s podporou CAx systémů
Název předmětu anglicky Project Documentation with Support of CAx systems
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.