Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická dokumentace ve strojírenství

Course aims

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia význam a funkce technické dokumentace. Posluchači se seznámí s různými formami dokumentace v průběhu životního cyklu produktu, od studií, projektů až po prováděcí dokumentaci, potřebnou pro realizaci nových technických systémů, opravy a údržbu stávajících. Dále budou seznámeni s legislativními podmínkami pro tvorbu jednotlivých forem dokumentace. Budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné typy dokumentace pro získání informací pro konstrukci a tvorbu projektů. Ve cvičeních se studenti naučí postupy tvorby výkresové dokumentace v CAD systému.

Electronic study supports

Study information system (EDISON)

Literature

[1] KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Advised literature

[1] DRASTÍK, F. Technické kreslení I. – pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. vydání. Ostrava: Montanex Ostrava, 2005. 260 s. ISBN 87-7225-195-3 .

[2] DRASTÍK, F. Přesnost a tolerování rozměrů ve strojírenství. Praha: Verlag Dashöfer, [2016]. ISBN 978-80-87963-30-2 .

[3] Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006.

[4] GIESECKE, Frederick E. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, c2012, ISBN 978-0-13-509049-7 .

[5] GOETSCH, David L. Technical drawing. 5th ed. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, c2005, xvii, 1121 p. ISBN 14-018-5760-4 .


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0348/01
Zkratka TDvS
Název předmětu česky Technická dokumentace ve strojírenství
Název předmětu anglicky Technical Documentation in Mechanical Engineering
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.