Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt II 354

Cíle předmětu

analyzovat zadání, navrhnout řešení, výběr řešení, oponování výběru/rozhodnutí,
samostatná práce

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

literatura k bakalářské práci - viz zadání BP

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.
Normy : DIN


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0350/02
Zkratka BPII354
Název předmětu česky Bakalářský projekt II 354
Název předmětu anglicky Bakalářský projekt II 354
Kreditů 14
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.