Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD III

Cíle předmětu

Definovat výpočtové modely strojních součástí a uzlů robotů.
Analyzovat výpočtové modely.
Interpretovat výsledky analýz.
Řešit problematické oblasti součástí a uzlů.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

CAD III (PDF, 9 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KONEČNÝ, Zdeněk. KRYS, Václav. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava: VŠB –TU Ostrava 2007, multimediální učební text, 198 s. ISBN 978-80-248-1513-8

Doporučená literaturaTyp studia magisterské, navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0505/02
Zkratka CAD3
Název předmětu česky CAD III
Název předmětu anglicky CAD III
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.