Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Semestrální projekt I

Cíle předmětu

Znalost zadané problematiky, umět vytvořit požadavky pro aplikaci, konstrukční řešení zadané kinematické struktury, vytvoření 3D modelu, technická zpráva s potřebnými výpočty.

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Hlavice průmyslových robotů. Ostrava: VŠB, 1993, 105 s., ISBN 80-7078-304-4.
SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Navrhování a výpočty efektorů PRaM. Ostrava: VŠB, 1996,107 s., ISBN 80-7078-210-2.
TALÁCKO, J., MATIČKA, R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: ČVUT, 1995, 237 s., ISBN 80-01-01291-3.
KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.
Individuálně dle zadání bakalářské práce.
Normy
Firemní katalogy

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Periferní zařízení RTP. 1. vydání, Skripta VŠB-TU, Ostrava: 2006, 132 s. ISBN 80-248-1221-5.
Kárník, L. Servisní roboty - Modelování a analýza.[online] Dostupné z www:
http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm


Typ studia magisterskénavazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0506/02
Zkratka SP I
Název předmětu česky Semestrální projekt I
Název předmětu anglicky Term Project I.
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.