Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Návrhy energetických a datových rozvodů

Course aims

Posluchač získá znalosti a dovednosti v oblasti vedení energií a datových/signálových rozvodů v oblastech robotiky - průmyslové, a servisní. Umí používat vhodné návrhové a simulační nástroje, orientuje se v příslušné legislativě.

Electronic LMS Courses

No LMS course found for this subject.

Electronic study supports

Study information system (EDISON)

No study support found for this subject in study information system EDISON.

Digital repository (DSpace VsB-TUO)

No study materials found for this subject in digital repository.

E-learning

LMS Moodle

Literature

BERKA, Štěpán.Elektrotechnická schémata a zapojení. 2. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-239-8 .
BENEŠ, Pavel.Úvod do pneumatiky: učebnice FESTO Didactic. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní. ISBN 80-01-00042-7 .
Basic principles of pneumatics and electropneumatics, FESTO Didactic, F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz, 3rd edition 2017, 211 pages, in color, bound.

Advised literature

ČSN/EN/ISO normy týkající se příslušné problematiky.
Geoffrey Stokesm, Handbook of Electrical Installation Practice, Fourth Edition, 2003, Blackwell Publishing


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0604/01
Zkratka NEaDR
Název předmětu česky Návrhy energetických a datových rozvodů
Název předmětu anglicky Energy and Data Distribution
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Ján Babjak, Ph.D.