Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Návrhy energetických a datových rozvodů

Cíle předmětu

Posluchač získá znalosti a dovednosti v oblasti vedení energií a datových/signálových rozvodů v oblastech robotiky - průmyslové, a servisní. Umí používat vhodné návrhové a simulační nástroje, orientuje se v příslušné legislativě.

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

BERKA, Štěpán.Elektrotechnická schémata a zapojení. 2. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-239-8 .
BENEŠ, Pavel.Úvod do pneumatiky: učebnice FESTO Didactic. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní. ISBN 80-01-00042-7 .
Basic principles of pneumatics and electropneumatics, FESTO Didactic, F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz, 3rd edition 2017, 211 pages, in color, bound.

Doporučená literatura

ČSN/EN/ISO normy týkající se příslušné problematiky.
Geoffrey Stokesm, Handbook of Electrical Installation Practice, Fourth Edition, 2003, Blackwell Publishing


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0604/01
Zkratka NEaDR
Název předmětu česky Návrhy energetických a datových rozvodů
Název předmětu anglicky Energy and Data Distribution
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Ján Babjak, Ph.D.