Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt

Cíle předmětu

Nastavení harmonogramu řešení diplomové práce.
Vyřešení zadání diplomové práce.
Zpracování textové části diplomové práce a jejích příloh.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Individuálně dle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura

Individuálně dle zadání diplomové práce.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0608/01
Zkratka DP
Název předmětu česky Diplomový projekt
Název předmětu anglicky Diploma Project
Kreditů 18
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.