Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstrukční materiály pro robotiku

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s dostupnými materiály používanými v robotice, jejich vlastnostmi a omezeními. Absolvent předmětu získá představu o materiálech používaných v robotice, jejich vlastnostech a vývoji v této oblasti robotiky.

Povinná literatura

[1] MOHYLA, Miroslav. Strojírenské materiály I. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0270-8.
[2] IŽDINSKÁ, Zita, Štefan EMMER a Ernest GONDÁR. Strojárske materiály. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2006. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 80-227-2488-2.
[3] SHACKELFORD, James F. a William ALEXANDER, ed. CRC materials science and engineering handbook. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2001. ISBN 0-8493-2696-6.

Doporučená literatura

[1] MOHYLA, Miroslav. Nekonvenční strojírenské materiály I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-236-6.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0615/01
Zkratka KMpR
Název předmětu česky Konstrukční materiály pro robotiku
Název předmětu anglicky Engineering Materials for Robotics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.