Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektová dokumentace a legislativa

Cíle předmětu

Tvorba projektové dokumentace pro robotizované pracoviště a její náležitosti.

Příprava podkladů pro prohlášení o shodě CE.

Náležitosti dokumentace k pracovišti předávané provozovateli.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Doporučená literatura

[1] Šťastný J., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace. Vydavatelství Kopp, České Budějovice 2006

[2] GIESECKE, Frederick E. Technical drawing with engineering graphics. 14th ed. Boston: Prentice Hall, c2012, ISBN 978-0-13-509049-7 .

[3] GOETSCH, David L. Technical drawing. 5th ed. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, c2005, xvii, 1121 p. ISBN 14-018-5760-4 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0616/01
Zkratka PDaL
Název předmětu česky Projektová dokumentace a legislativa
Název předmětu anglicky Project documentation and legislation
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.