Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Periferie 1

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenty seznámit s periferními zařízeními, jejich vlastnostmi a parametry důležitými z pohledu výrobních zařízení. Budou seznámeni také z postupy návrhu konstrukcí vybraných periferních zařízení. Absolvent předmětu získá schopnost výběru vhodných periferních zařízení, případně schopnost návrhu periferních zařízení vlastních.

Povinná literatura

[1] KÁRNÍK, Ladislav. Periferní zařízení RTP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1221-5.
[2] GAŠPARÍK, Miroslav a Milan GAFF. Manipulační a dopravní technika I. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2016. ISBN 978-80-213-2619-4.
[3] ALSPAUGH, M. A. a R. O. BAILEY. Bulk material handling by conveyor belt. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 1996. ISBN 087335138X .

Doporučená literatura

[1] FRIES, Jiří. Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2080-4.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0618/01
Zkratka PRF1
Název předmětu česky Periferie 1
Název předmětu anglicky Peripheral Devices 1
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.