Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika robotů

Cíle předmětu

V předmětu se posluchači seznámí s metodami výpočtu mechanických veličin průmyslových robotů a manipulátorů. Získa praktické zkušenosti z výpočtu mechanických veličín.

E-learning

použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] Brát, V. Maticové metody v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických systémů. Praha:ACADEMIA, 1981
[2] Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava: skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5
[3] John J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Pearson/Prentice Hall, 2005 - Technology & Engineering, ISBN 978-0201543612 
[4] Gregory L. Long, Fundamentals of Robot Mechanics, Quintus-Hyperion Press, 2015 - Technology & Engineering, ISBN 978-0-9861094-1-6 
[5] Hamid D. Taghirad, Parallel Robots: Mechanics and Control, CRC Press, Feb 20, 2013 - Technology & Engineering, ISBN 978-1138077386 

Doporučená literatura

[1] Lung-Wen Tsai, Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators, John Wiley & Sons, Feb 22, 1999 - Technology & Engineering, ISBN 978-0471325932 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0625/01
Zkratka MechR
Název předmětu česky Mechanika robotů
Název předmětu anglicky Mechanics of Robots
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.