Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Lokomoční subsystémy pro servisní roboty 1

Cíle předmětu

V předmětu se posluchači seznámí s kolesovými a pásovými podvozky servisních robotických systémů. Naučí se podvozky navrhovat a nadimenzovat pro požadovaný servisní scénář.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7.
[2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4.
[3] SMRČEK, Juraj a kol.Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013. - Biograf. údaje. - 203 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-553-1523-2  (brož.)
[4] SMRČEK, Juraj a Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2  (viaz.) :

Doporučená literatura

[1] AHN, Ho Seok. Advances in service robotics. Croatia : In-Teh, 2008. ISBN 978-953-7619-02-2 
[2] Xie M., Dubowsky S., Fontaine J.-G., Tokhi M. O. Virk G. S.. Advances in climbing and walking robots, World Scientific Publishing Company, 2007, ISBN 978-981-270-815-1 
[3] Habib, Bioinspiration and Robotics - Walking and Climbing Robots, Itech, 2007, ISBN: 978-3-902613-15-8 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0626/01
Zkratka LSpSR1
Název předmětu česky Lokomoční subsystémy pro servisní roboty 1
Název předmětu anglicky Locomotion Subsystems for Service Robots 1
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.