Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování průmyslových robotů 2

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zlepšení nabytých znalostí v oblastech programování průmyslových robotů a tvorbě simulací. Posluchači budou seznámeni s pokročilými technologiemi a principy, který sami použijí při řešení zadaných projektů. P

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Technical reference manual: RAPID instructions, Functions and Data types[online]. In: . 2010, s. 1264. PRODUCT ID: 3HAC 16581-1.
[2] VOCETKA, Michal.Ovládání robotů ABB IRC5: Skriptum pro podporu výuky[online]. In: . 2018, s. 110.
[3] Application Manual: MultiMove[online]. In: . 2017, s. 178. PRODUCT ID:3HAC050961-001.

Doporučená literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Product specification: Controller software IRC5[online]. In: . 2018, s. 178. PRODUCT ID: 3HAC050945-001.ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0628/01
Zkratka PPR2
Název předmětu česky Programování průmyslových robotů 2
Název předmětu anglicky Industrial Robots Programming 2
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.