Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování robotizovaných pracovišť 2

Cíle předmětu

Orientace v problematice legislativy a znalost základních norem definujících nároky na zabezpečení automatizovaných/robotizovaných pracovišť.

Prostředky zabezpečení typických prvků robotizovaných pracovišť.

Analýza rizik robotizovaných pracovišť a postupy pro jejich snižování.

Navrhování a testování bezpečnostních prvků.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] ČSN EN ISO 12100:2011. Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. [s.l.] : Český normalizační institut, 1.6.2011.

[2] ČSN EN ISO 10218-1 Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty. Praha: Český normalizační institut, únor 2012.

[3] ČSN EN ISO 10218-2 Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace. Praha: Český normalizační institut, prosinec 2011.

Doporučená literatura

[1] Dinwiddie, K. Basic Robotics, Cengage Learning; 1 edition, 2015, 352p., ISBN 978-1133950196 .

[2] MAREK, Jiří, et al. Management rizik v konstrukci výrobních strojů. Praha: MM Průmyslové spektrum, 2009.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0630/01
Zkratka PRP2
Název předmětu česky Projektování robotizovaných pracovišť 2
Název předmětu anglicky Designing of Robotic Workplaces 2
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.