Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akční subsystémy servisních robotů 1

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými druhy akčních nástaveb, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent předmětu získá představu o typech akčních nástaveb a způsobu jejich fungování, znalosti potřebné pro specifikování požadavků kladených na tyto subsystémy a základní zkušenosti týkající se jejich konstrukčního návrhu.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] KÁRNÍK, Ladislav. Využití servisních robotů v nestrojírenských aplikacích: studijní opora [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2728-5.
[2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7.
[3] Smrček,J.-Hajduk-M.Bobovský-Z.Janoš,R.: Robotika. Metodika nasadzovania servisných robotov, Elfa Košice 2013; ...]
[4] ROBOTIKA - SERVISNÉ ROBOTY, Navrhovanie, konštrukcia, riešenia
[5] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922 .

Doporučená literatura

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4.
[2] Robotics: concepts, methodologies, tools, and applications. Hershey, Pennsylvania: Information Science Reference, [2014]. ISBN 9781466646087 .
[3] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7.
[4] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4.
[5] Juraj Smrček ... [et al.].Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013. - Biograf. údaje. - 203 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-553-1523-2  (brož.) :
[6] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0631/01
Zkratka ASSR1
Název předmětu česky Akční subsystémy servisních robotů 1
Název předmětu anglicky Action Subsystems of Service Robots 1
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.