Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Provoz a údržba robotizovaných pracovišť

Cíle předmětu

Činnosti a postupy spojené s provozem a údržbou robotizovaných pracovišť.

Řešení provozních stavů pracovišť s roboty ABB.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

[2] HELEBRANT, F., HRABEC, L. a J. BLATA. Provoz, diagnostika a údržba strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 217 s. ISBN 978-80-248-3028-5 .

Doporučená literatura

[1] HAROUN, A. E. and S. O. DUFFUAA. Maintenance Organization (Handbook of Maintenance Management and Engineering). London: Springer-Verlag London Limited, 2009, ISBN 978-1-84882-471-3 .

[2] LEGÁT, Václav. Management a inženýrství údržby. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-119-2.

[3] BURKOVIČ, Jan. Spolehlivost, diagnostika, jakost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7078-838-0.

[4] DUFFUAA, Salih O. Planning and control of maintenance systems. 2. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-37181-8 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0638/01
Zkratka PaÚRP
Název předmětu česky Provoz a údržba robotizovaných pracovišť
Název předmětu anglicky Operation and Maintenance of Robotic Workplaces
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.