Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biorobotika v medicíně

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním rozdělením biorobotických zařízení používaných v medicíně, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent tohoto předmětu získá povědomí nejen o biorobotických zařízeních, ale bude také schopen je vybrat pro oblast rehabilitace a protetických náhrad.

Povinná literatura

Kárník, L., Marcinčin, J. N. Biorobotická zařízení. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-02746-0-9.
Yunhui, L., Dong, S. Biologically Inspired Robotics. CRC Press Taylor & Francis Group, 2019, pp 340. ISBN 9780367381783 .
Encarnacao, P. Robotic Assistive Technologies. Taylor & Francis Ltd, 2017, pp. 388. ISBN 9781498745727 .
Xie, S. Advanced Robotics for Medical Rehabilitation. Springer International Publishing AG, 2016, pp. 343. ISBN 9783319344195 .

Doporučená literatura

Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.
Hooman, S. Cognitive Robotics. CRC Press Taylor & Francis Group, 2015, pp 220. ISBN 9781482244564 .
Wynsberghe, V. Healthcare Robots. Taylor & Francis Ltd, 2015, pp. 166. ISBN 1472444337 .
Mingming, Z. Soft Robots for Healthcare Applications. Institution of Engineering and Technology, 2017, pp. 230. ISBN 9781785613111 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0645/01
Zkratka BvM
Název předmětu česky Biorobotika v medicíně
Název předmětu anglicky Biorobotics in Medicine
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Stefan Grushko, Ph.D.