Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD 3 - Pevnostní analýzy

Cíle předmětu

Definovat výpočtové modely strojních součástí a uzlů robotů. Analyzovat výpočtové modely. Interpretovat výsledky analýz. Řešit problematické oblasti součástí a uzlů.

Povinná literatura

KONEČNÝ, Zdeněk. KRYS, Václav. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava: VŠB –TU Ostrava 2007, multimediální učební text, 198 s. ISBN 978-80-248-1513-8

Doporučená literatura

Randy Shih, Introduction to Finite Element Analysis Using Creo Simulate 6.0, SDC Publications, Published August 15, 2019, ISBN 9781630573027
Roger Toogood, Creo Simulate 6.0 Tutorial, SDC Publications, 2019, ISBN 9781630572969


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 354-0648
Zkratka CAD3
Název předmětu česky CAD 3 - Pevnostní analýzy
Název předmětu anglicky CAD 3 - Stress Analysis
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.