Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Roboty a robototechnické systémy

Cíle předmětu

Cílem předmětu je výchova doktoranda pro vědeckovýzkumnou činnost v oboru robotika. Předmet je zaměřen na schopnost hluboké analýzy podstaty procesů v robotických systémech a následné kreativní syntézy poznatků k vyřešení identifikovaných problémů a návrh principielně nových nebo výrazně inovovaných systémů.

Povinná literatura

Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních
robotů. 1. vydání. Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta
TU v Košicích, 2002, 190 stran; ISBN 80-88922-55-0 
Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. 2nd edition. Springer, 2002. ISBN 038795368X
Schraft, R., D. – Schmierer, G. Serviceroboter: Produkte, Szenarien, Visionen.
Springer Verlag, Berlin, New York, etc., 1998.

Doporučená literatura

Tsai, L.W. Robot Analysis – The Mechanics of Serial an Parallel Manipulators.
New York: John Wiley & Sons, 1999, 505 pp; ISBN 0-471-32593-7


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0905/02
Zkratka RaRS
Název předmětu česky Roboty a robototechnické systémy
Název předmětu anglicky Robots and Robototechnic Systems
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn