Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie a metodika konstruování v mechatronice

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zvládnout principy metodiky konstruování tak, aby je student dokázal samostatně aplikovat, na základě analýzy problému. Se získanými poznatky uplatnit konkrétní postupy technické tvůrčí práce k návrhu nových nebo inovovaných technických (mechatronických) systémů.

Povinná literatura

Skařupa,J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování, VŠB-TU, Ostrava, 2007
Skařupa, J. - Mostýn, V., Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních
robotů.. 1. vydání Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní
fakulta
TU v Košicích, 2002, 190 stran; ISBN 80-88922-55-0 
Skařupa, J. Metodika konstruování. Ostrava: VŠB, 1993, 158 s.
Skařupa, J. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací CAI.
Ostrava:
kat. robototechniky, 2000, 92 s.

Doporučená literatura

EDER, E. W., HOSNEDL, S. Design Engineering (A Maual for Enhanced
Creativity). 1. vyd. London: CRC Press, 2007. 587 s. ISBN 1-4200-4765-5.
Goldfire Innovator 4.0, User Guide, Invention Machine Corporation,
Boston, 2013


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0906/02
Zkratka TaMKM
Název předmětu česky Teorie a metodika konstruování v mechatronice
Název předmětu anglicky Theory and Design Methodology in Mechatronics
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.