Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti pokročilých metod počítačové podpory návrhu strojních zařízení, založenými na tzv. „Modelování chování mechanismů“ (Behavioral Modeling)nebo toplogická optimalizace.Tento princip poskytuje nástroje k vytváření modelů na základě předem daných cílových funkcí. Jako cílové funkce mohou sloužit analýzy jako jsou výsledné rozměry, hmotnostní parametry, parametry křivek a povrchů a vztahy mezi nimi a také výsledky analýzy pohybu. Vlastnosti získané na základě analýz modelu tedy umožňují nejen model kvantifikovat, ale zadat tyto výsledky jako cílové chování.

Povinná literatura

Dokumentace modulu Behavioral Modeling Extension systému Pro/Engineer.

Doporučená literatura

KONEČNÝ, Z., KRYS, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8. (2007 - učebnice, skriptum)


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0907/02
Zkratka OPTICAD
Název předmětu česky Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů
Název předmětu anglicky Design Optimization with CAD Support
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.