Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza 2

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s funkcemi více reálných proměnných. Dále si student osvojí integrační metody,
které jsou nutné pro výpočet integrálů reálných funkcí více reálných proměnných.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

J. Bouchala: Matematika III, www.am.vsb.cz/bouchala, 2000.
J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných (http://mi21.vsb.cz/modul/diferencialni-pocet-funkci-vice-promennych), 2012.
P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných
(http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-pocet-funkci-vice-promennych), 2012.
B. Krajc, P. Beremlijski: Obyčejné diferenciální rovnice (http://mi21.vsb.cz/modul/obycejne-diferencialni-rovnice), 2012.
L. Gillman, R. H. McDowell: Calculus, New York, W.W. Norton & Comp. Inc. 1973.

Doporučená literatura

J. Bouchala: Sbírka příkladů z matematické analýzy 1, 2 a 3, www.am.vsb.cz/bouchala.
J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990.
L. Gillman, R. H. McDowell: Calculus, New York, W.W. Norton & Comp. Inc. 1973.
J. Bouchala, M. Sadowská: Mathematical Analysis I, VŠB-TUO.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-2111/06
Zkratka MA2
Název předmětu česky Matematická analýza 2
Název předmětu anglicky Mathematical Analysis 2
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu RNDr. Petra Vondráková, Ph.D.