Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza 3

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy diferenciálního počtu vektorových funkcí, s teorií křivkových a plošných integrálů a teorií číselných řad. Současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení příkladů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

J. Bouchala: Matematická analýza 3, skripta VŠB-TUO, 2001.
J. Bouchala, O. Vlach: Křivkový a plošný integrál, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/krivkovy-plosny-integral
J. Bouchala, P. Vodstrčil: Řady, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/rady

Doporučená literatura

J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-2115/02
Zkratka MA3
Název předmětu česky Matematická analýza 3
Název předmětu anglicky Mathematical Analysis 3
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.