Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Úvod do funkcionální analýzy

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy funkcionální analýzy; schopnost orientovat se v této (poměrně teoretické) diciplíně je nezbytným předpokladem úspěchu
při řešení celé řady technických problémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

J. Bouchala: Úvod do funkcionální analýzy, http://www.am.vsb.cz/bouchala.

Doporučená literatura

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU Plzeň, 1993.
P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU Plzeň, 1994.
J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Karolinum, Praha, 1998.
L. Mišík: Funcionálna analýza, Alfa, Bratislava, 1989.
A. E. Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4111/02
Zkratka ÚFA
Název předmětu česky Úvod do funkcionální analýzy
Název předmětu anglicky Introduction to Functional Analysis
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.