Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Úvod do funkcionální analýzy

Course aims

Cílem je seznámit studenty se základy funkcionální analýzy; schopnost orientovat se v této (poměrně teoretické) diciplíně je nezbytným předpokladem úspěchu
při řešení celé řady technických problémů.

Electronic LMS Courses

No LMS course found for this subject.

Electronic study supports

Study information system (EDISON)

No study support found for this subject in study information system.

Digital repository (DSpace VsB-TUO)

No study materials found for this subject in digital repository.

Literature

J. Bouchala: Úvod do funkcionální analýzy, http://www.am.vsb.cz/bouchala.

Advised literature

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU Plzeň, 1993.
P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU Plzeň, 1994.
J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, Karolinum, Praha, 1998.
L. Mišík: Funcionálna analýza, Alfa, Bratislava, 1989.
A. E. Taylor: Úvod do funkcionální analýzy, Academia, Praha, 1973.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4111/03
Zkratka ÚFA
Název předmětu česky Úvod do funkcionální analýzy
Název předmětu anglicky Introduction to Functional Analysis
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.