Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody optimalizace

Cíle předmětu

Student bude umět po absolvování kurzu identifikovat základní optimalizační úlohy, bude umět ověřit podmínky jejich řešitelnosti, bude umět navrhnout efektivní počítačové algoritmy, heuristiky a software pro jejich řešení, a to v rozsahu, který umožňí kvalifikovaně řešit realistické technické problémy.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

cviceni (ZIP, 10 MiB)
skripta (PDF, 1 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

V. M. Alexejev a j.: Matematická teorie optimálních procesů, Academia, Praha 1992 (překlad z ruštiny).
M. S: Bazaara, C. M. Shetty: Nonlinear programming, J. Wiley, New York 1979, ruský překlad Mir Moskva 1982.
R. Fletcher: Practical Methods of Optimization, John Wiley & sons,
Chichester 1997.
D. T. Pham and D. Karaboga, Intelligent Optimization Techniques, Springer, London 2000. ISBN 1-85233-028-7.

Doporučená literatura

R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, John Wiley & sons,
Chichester 1997.

D. T. Pham and D. Karaboga, Intelligent Optimization Techniques, Springer, London 2000. ISBN 1-85233-028-7.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4503/01
Zkratka MO
Název předmětu česky Metody optimalizace
Název předmětu anglicky Methods of Optimization
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.