Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematický seminář II

Cíle předmětu

Student bude znát po absolvování semináře nové výsledky a zajímavé problémy související se současným výzkumem na Katedře aplikované matematiky a spolupracujících pracovištích.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

pruvodce (PDF, 74 KiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Literaturu doporučuje pověřený pedagog.

Doporučená literatura

Literaturu doporučuje pověřený pedagog. Studenti kombinovaného studia, kteří se nebudou moci zúčastnit semináře přímo, dostanou k disposici sylaby vybraných přednášek a doplňující materiál.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4607/01
Zkratka MATSEM_II
Název předmětu česky Matematický seminář II
Název předmětu anglicky Mathematical Seminar II
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.